.

כמעט שם! אנא מלא את הטופס לגישה מידית!

מלא את הטופס ותוכל להתחיל מיד!

ברוכ/ה הבאה 
רגע לפני המעבר לתשלום אנא אשר/י קריאת התקנון

קורס דיגיטלי להורים "מצליחטור" – תנאי שימוש

ברוכים הבאים ל"מצליחטור" קורס אונליין ייחודי שפותח על ידי דבורה גלעד, מאמנת הורים, ילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז הפועלת בתחום ומלווה משפחות, הורים וילדים מזה שנים להצלחה, לחיזוק הביטחון ולמימוש והגשמה.
לאור הניסיון הרב אותו רכשתי, פיתחתי תכנית אימון אישי וליווי אונליין להורים לילדים עם הפרעת קשב וריכוז, CFL - אימון להצלחה בלימודים.
מטרת הקורס הינה הענקת כלים יעילים להתנהלות ולהתמודדות היומיומית להורים לילדים מאותגרי קשב.
בקורס תקבלו כלים לחיזוק הביטחון העצמי של הילד, כלים לחיזוק ושיפור מערכת היחסים המשפחתית והבין אישית, כלים שיעזרו לכם ללמד את הילד כיצד לבצע מטלות, גם כאלה שקשה לו, כלים שיסייעו לילד ללמוד לנהל ולהתנהל בסביבה וללמוד לייעל את משאבי הזמן, ועוד כלים נוספים בהתנהלות היומיומית.

מה יש בקורס
•הקורס כולל סרטוני הדרכה ודפי הנחייה.
• 3 בונוסים אשר מוענקים באהבה למשתתפי התכנית.
• קבוצת וואטסאפ ו/או קבוצת פייסבוק סגורה לחברי התוכנית.

יובהר כי מסגרת הקורס, התכנים, כמות השיעורים והבונוסים ניתנים לשינוי וזאת בהתאם להחלטתה הבלעדית של דבורה גלעד ו/או מי מטעמה.

הקורס הדיגיטלי – עם ביצוע ההרשמה לתכנית והשלמת התשלום ישלח אליכם לכתובת המייל שמסרתם במעמד ההרשמה שם משתמש וסיסמה* לצורך כניסה למערך השיעורים באונליין. השיעורים יפתחו בהדרגה ובהתאם לתכנית ותוכלו לצפות בהם בעת הזו ובעתיד, למשך 3 שנים מיום רכישת הקורס.
נוסף על השיעורים, קיימים דפי הנחייה אשר נמצאים בחלק מן השיעורים. חלק מדפים אלה הם לשימושכם האישי ועבורכם, וחלק מדפים אלה עליכם למלא ולהעביר אליי וזאת על מנת לקדם את התהליך באופן מיטבי המותאם עבורכם. אנא הקפידו להעביר את הדפים הרלוונטיים בהתאם להתקדמות התכנית.
סילבוס הקורס ישלח אליכם בסיום תהליך ההרשמה.

*הסיסמה הינה אישית ואין להעבירה לאף אדם ו/או גוף אחר. ברכישת הקורס, מתחייב המשתמש ו/או הרוכש ו/או מי מטעמו שלא להעביר את הסיסמה לאף אדם אחר ולא לאפשר לאדם ו/או לגוף אחר לעשות שימוש ו/או לצפות ו/או להוריד את תכני הקורס.
הסיסמה מאפשרת צפייה בסרטוני הקורס וצפייה והורדת דפי ההנחיה בקורס.

"מצליחטור" ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות להפסיק לאלתר את הקורס בכל אחת מהסיבות המנויות להלן:
1. רוכש הקורס עשה שימוש אסור בתכני הקורס.
2. נתגלה כי בוצע שימוש בסיסמה ו/או בתכני הקורס בניגוד לקבוע בתנאים אלה.
3. לא נתקבל תשלום מלא עבור הקורס.
ככל ובוטל הקורס בשל הסיבות המנויות לעיל, הרוכש לא יהיה זכאי לכל החזר כספי.
האחריות לביצוע שימוש בתכני הקורס היא על המשתמש בלבד. לא יתקבלו ביטולים ו/או החזרים בשל אי שימוש בתכני הקורס.
למען הסר ספק יובהר כי הקורס, השיעורים, דפי ההנחיה של הקורס, וכן כל חומר נוסף הקשור לקורס מוגבלים לשימוש אישי ע"י רוכש הקורס בלבד.

ביטול עסקה
ביטול עסקה לרכישת קורס אונליין תתאפשר בתנאים הקבועים בתקנון זה ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
ניתן לבטל עסקה לרכישת קורס אונליין תוך 14 יום מיום ביצוע העסקה בהנחה ולא נעשה כל שימוש בסיסמה אשר סופקה למשתמש ולא בוצעה כניסה לתכני הקורס, בכפוף לתשלום דמי ביטול הקבועים בחוק (5% מסכום העסקה ו/או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם).
ככל ונעשה שימוש בסיסמה ו/או בוצעה כניסה לתכני הקורס, יהיה ניתן לבטל את העסקה אך ורק תוך 48 שעות מביצוע הכניסה ו/או השימוש בסיסמה כאמור, וזאת בכפוף לכך שהמשתמש לא עשה שימוש בתכני הקורס למעט שימוש בשיעור הראשון בקורס. ביטול כאמור בסעיף זה, אפשרי בכפוף לתשלום דמי ביטול על סך 150 ₪.
הודעת ביטול תעשה בכתב ותשלח על ידי המשתמש בזמנים הקבועים לעיל. אי עמידה בזמנים אלו תשלול את זכות הביטול מהמשתמש.
לאחר קבלת הבקשה היא תיבחן על ידי נציגי השירות של "מצליחטור" וככל והמשתמש עומד בתנאי הביטול לעיל, העסקה תבוטל והלקוח יזוכה בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצע התשלום בעבור הקורס.

תנאי שימוש
התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר של הקורס "מצליחטור" (להלן: "קורס") , לשימוש וצפייה בסרטוני הקורס, ובדפי ההנחייה של הקורס (להלן: "דפי הנחייה") .
הגלישה באתר והגישה לקורס הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד.
באמצעות רכישת הקורס מביע כל רוכש הזכאי להשתמש בקורס ומוצריו את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
אי הסכמה של הרוכש לאיזה מהתנאים באתר הקורס מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש בקורס ומוצרי הקורס.

זכויות
כל הזכויות הקיימות והעתידיות בקורס "מצליחטור" על תכניו וסרטוניו ו/או בדפי ההנחייה המוצעים במסגרת הקורס שייכים לדבורה גלעד ו/או ל"מצליחטור" ו/או למי מטעמם.
אין במתן אפשרות לרוכשי הקורס אונליין ו/או מי מטעמם ו/או על אדם ו/או גוף אחר, לעשות שימוש במוצרים ו/או בתכנים המוצעים באתר זה משום מתן רישיון ו/או זכות כלשהי בתכנים ו/או בעיצוב התכנים ו/או בדפי האינטרנט ו/או בשם המתחם, ברישומו עיצובו ו/או בסימנים מסחריים אחרים הכלולים באתר.
אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר ו/או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מהקורס, מסרטוני הקורס, מדפי ההנחיה ו/או מכל מידע אחר השייך לקורס ו/או לתכני אתר זה למעט במקרה בו ניתן אישור מפורש מראש ובכתב מדבורה גלעד ו/או מי מטעמה.
התנאים הקובעים לעיל מוסיפים על התנאים הקבועים בתנאי השימוש הכללים באתר זה.
"מצליחטור" רשאי לשנות כל תנאי מתנאי השימוש באתר זה ו/או מהתנאים הקבועים בחברה, מעת לעת, בהתאם לרצונה ולצרכי החברה.

נבנה באמצעות מערכת דפי הנחיתה של רב מסר

.